Jun13

Trifecta Trio - Elaine, Don & Duke

 —  —

Lefty's Tavern, 547 N. Main St. (Rt. 9), Barnegat, NJ

Trifecta at Lefty's - show starts at 9:00 pm